Thursday, November 8, 2012

Bersatu Hati Dan Pemikiran...Musuh Islam Sudah Di Bendul


Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah yakni Al-Quran dan As-Sunnah, dan janganlah kamu berpecah belah; dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu, ketika kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliyah dahulu, lalu Allah menyatukan antara hati kamu sehingga kamu bersatu-padu dengan nikmat Islam, maka jadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu, lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangan-Nya, supaya kamu mendapat petunjuk hidayah-Nya.”

http://www.facebook.com/photo.php?pid=1084990&l=2168b3a807&id=331865920227097